Καλώς ήλθατε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα viralshoes.gr Κάνοντας χρήση του ιστότοπου μας, συμφωνείτε αυτόματα με τους κάτωθι όρους, τους οποίους θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά. Οι παρόντες όροι χρήσης αφορούν μόνο σε συναλλαγές που εκτελούνται αποκλειστικά μέσω του ιστότοπου viralshoes.gr της επιχείρησης.

Οποιοδήποτε λογισμικό διατίθεται για φόρτωση (downloading) από αυτόν τον διακομιστή, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του viralshoes.gr. Η χρήση τέτοιων εγγράφων από αυτόν τον διακομιστή περιορίζεται αποκλειστικά για πληροφοριακούς και μη εμπορικούς σκοπούς ή είναι μόνον προσωπική και δεν θα αντιγραφούν, ούτε θα τεθούν σε άλλο δίκτυο υπολογιστών, ούτε θα διανεμηθούν με άλλα μέσα επικοινωνίας. Δεν επέρχεται καμία απολύτως επέμβαση στα έγγραφα. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαγορεύεται αυστηρά από το νόμο και ενδέχεται να συνεπάγεται αυστηρές αστικές και ποινικές κυρώσεις. Οι παραβάτες θα διώκονται νομικά.

Το viralshoes.gr δεν δηλώνει με κανέναν τρόπο ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα έγγραφα και στις ανακοινώσεις, που δημοσιεύονται σε αυτόν τον διακομιστή, είναι κατάλληλα για οποιονδήποτε σκοπό. Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστείτε από τις υπηρεσίες, επιλογές και περιεχόμενα του viralshoes.gr στις οποίες προβαίνετε με δική σας πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενα του viralshoes.gr παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, το viralshoes.gr αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, και αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλόλητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Το viralshoes.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, δεν εγγυάται ότι ο ίδιος ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός ιστότοπος ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή σας, δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το viralshoes.gr δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνετε εσείς και σε καμία περίπτωση το viralshoes.gr. Είστε ελεύθεροι να κάνετε χρήση του παρόντος ιστότοπου σύμφωνα με τον Νόμο και τα χρηστά ήθη. Η ευθύνη για τα περιεχόμενα των συναλλαγών ανήκει αποκλειστικά σε σας. Το viralshoes.gr δεν προβαίνει σε κανένα είδος διόρθωσης ή παρέμβασης στα δεδομένα που μεταφέρετε. Ζητάμε να συμπληρώνετε σωστά τα εξής πεδία (όνομα, διεύθυνση, μήνυμα) στις on-line φόρμες επικοινωνίας. Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος υπόκειται στους Ελληνικούς και τους Διεθνείς νόμους και συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε το site μας με σκοπό να παραβιάσετε αυτούς τους νόμους.

Με την χρήση του viralshoes.gr συμφωνείτε και αναλαμβάνετε να μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρονικό κατάστημα για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στο viralshoes.gr ή σε οποιονδήποτε τρίτο, προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οποιουδήποτε προσώπου, παραβιάζει τις διατάξεις περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, προσβάλλει τα χρηστά ήθη, παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, είναι απόρρητο ή εμπιστευτικό ή αντίθετο σε ιδιωτικές συμβάσεις ή σε διατάξεις νόμου. Επίσης, υποχρεούστε να μην μεταδίδετε οποιασδήποτε μορφής υλικό το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή και την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών. Επίσης με την χρήση του viralshoes.gr αποδέχεσθε και συναινείτε ότι όλα τα μέλη, οι συνεργάτες, οι υπάλληλοι, η διοίκηση, οι μέτοχοι, οι προστηθέντες και άλλοι συνεργάτες του viralshoes.gr δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τρίτους που χρησιμοποιούν το viralshoes.gr. Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω εκτός των ποινικών ή και αστικών κυρώσεων επιφέρει και διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία ειδοποίηση.

Δεσμοί (links) προς άλλους ιστότοπους

Το viralshoes.gr περιλαμβάνει links (“δεσμούς”) προς άλλους ιστοτόπους τα οποία δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Το viralshoes.gr δεν είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο των άλλων ιστοτόπων και δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη που τυχόν θα προκύψει από το περιεχόμενο αυτών των ιστοτόπων. Το viralshoes.gr αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικά με τη χρήση των συνδεμένων ιστοτόπων, οι οποίοι χρησιμοποιούνται με κίνδυνο του χρήστη. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το viralshoes.gr για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν. Το viralshoes.gr σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ή μπορεί να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοτόπων στους οποίους παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτές κατά οποιονδήποτε άλλον τρόπο. Οποιοσδήποτε τρίτος επιθυμεί να εγκαταστήσει συνδέσεις με τον παρόντα διαδικτυακό τόπο πρέπει να επικοινωνήσει για το σκοπό αυτό προηγουμένως με το viralshoes.gr το οποίο διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την άδεια για τέτοιες συνδέσεις με τον διαδικτυακό της τόπο. Εάν παρόλα αυτά το viralshoes.gr χορηγήσει την άδειά της για τέτοιες συνδέσεις, δεν υποχρεούται σε αντισταθμιστική σύνδεση.

Διαφήμιση

Το viralshoes.gr δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στο ηλεκτρονικό της κατάστημα και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας-σήματα

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), όλο το περιεχόμενο του viralshoes.gr συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, σήματα και σήματα υπηρεσιών του viralshoes.gr και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε ψηφιακό ή μη τρόπο. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Οι χρήστες του viralshoes.gr αποδέχεστε ότι δεν σας παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγετε, αντιγράφετε, πωλείτε, μεταπωλείτε ή/και εκμεταλλεύεστε εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του viralshoes.gr. Η εμφάνισή των ανωτέρω περιουσιακών δικαιωμάτων του viralshoes.gr στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Φορολογικά στοιχεία επιχείρησης: Viral Shoes, ΑΦΜ 143977868, Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 162685809000

Όροι αλλαγών-επιστροφών

Ο χρήστης, κάνοντας την παραγγελία του, ρητά αποδέχεται τους όρους “αλλαγών-επιστροφών” καθώς και τους “τρόπους αποστολής – πληρωμής”, όπως αυτοί αναφέρονται αναλυτικά στις αντίστοιχες ενότητες στην κεντρική σελίδα του eshop viralshoes.gr. Σημειώνεται ότι οι όροι αυτοί μπορούν να τροποποιούνται οποτεδήποτε.

Εγγυήσεις προϊόντων

Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή φθορές των προϊόντων μετά τη χρήση τους και δεν υποχρεούται να αντικαταστήσει τα προϊόντα αυτά. Οποιοδήποτε πρόβλημα αφορά στην ποιότητα, θα πρέπει να επισημαίνεται από τους καταναλωτές αμέσως μόλις παραλάβουν το προϊόν και ανάλογα την περίπτωση, ενδεχομένως να ζητηθούν φωτογραφίες για την επίδειξη του προβλήματος. Αν πρόκειται για κατασκευαστικό ελάττωμα που προκύπτει χωρίς να έχει φορεθεί-χρησιμοποιηθεί το προϊόν, η εταιρία μας αναλαμβάνει την αλλαγή ή επιστροφή του χωρίς να επιβαρυνθείτε εσείς. Διευκρινίζεται ότι το υλικό των προϊόντων (suede, τεχνόδερμα, δέρμα, λουστρίνι) κάποιες φορές έχει μικρά σημαδάκια από κόλλες όπως και περιμετρικά η σόλα των παπουτσιών στο σημείο που εφάπτεται με τον πάτο. Αυτό συμβαίνει κατά την κατασκευή τους και θεωρείται φυσιολογικό. Αν δεν είναι έντονα ορατό, τόσο ώστε να επηρεάζεται η εικόνα του προϊόντος (θα το κρίνει το κατάστημα έπειτα από φωτογραφία), θεωρείται φυσιολογικό και δεν θα δεχτούμε αλλαγή-επιστροφή με δική μας υπαιτιότητα. Η αλλαγή-επιστροφή θα γίνει σύμφωνα με τους όρους που αναγράφονται στην ενότητα “Αλλαγές-επιστροφές”. Το ίδιο ισχύει και για τις φυσιολογικές τσακίσεις που μπορεί να προκύψουν στο υλικό του υποδήματος μετά από χρήση. Όσο αφορά τα καλοκαιρινά δερμάτινα σανδάλια-πλατφόρμες, σας γνωρίζουμε ότι ενδέχεται το χρώμα του δέρματος σε κάποια σχέδια, είτε στον πάτο είτε στα λουράκια, να αφήσει σημάδια χρωματισμού στο πόδι. Σύμφωνα με τους κατασκευαστές των υποδημάτων αυτών, είναι φυσιολογικό και δεν θα μπορέσουμε να αντικαταστήσουμε τα προϊόντα αυτά, ούτε και να το δεχτούμε ως ελάττωμα. Υπάρχουν λύσεις που σταματούν το χρώμα και θα βρείτε με αναζήτηση στο διαδίκτυο. Ενδεικτικά αναφέρουμε: καθάρισμα με οινόπνευμα 70 βαθμών & ψέκασμα με λακ μαλλιών στο σημείο που ξεβάφει. Ή ψέκασμα με σπρέι color stop.

Άρνηση παραλαβής από πελάτη – Αποζημίωση κόστους μεταφορικών

Πελάτες που αρνούνται να παραλάβουν παραγγελίες με αντικαταβολή, θα πρέπει να προβαίνουν σε επικοινωνία μαζί μας με σκοπό να μας καταθέσουν το ποσό που χρεωθήκαμε, ύψους 9€, για την αποστολή και επιστροφή των εμπορευμάτων που δεν παρέλαβαν. Σε αντίθετη περίπτωση, επιφυλασσόμαστε των νομικών μας δικαιωμάτων ώστε να αποζημιωθούμε για το κόστος των μεταφορικών που καταβάλαμε στην εταιρία κουριερ. Σε περίπτωση άρνησης παραλαβής προπληρωμένης παραγγελίας, θα κρατούνται τα μεταφορικά αποστολής & επιστροφής από το ποσό που θα επιστρέψουμε στον πελάτη.

Τιμές προϊόντων

Οι τιμές στο eshop ενδέχεται να διαφέρουν από τις τιμές του φυσικού μας καταστήματος. Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι βάσει των κανόνων του ηλεκτρονικού εμπορίου, έχουμε το δικαίωμα οποτεδήποτε να μεταβάλλουμε τις τιμές των προϊόντων.